Poznań należy rozpatrywać zarówno w kontekście globalnym, jak i lokalnym. Poznań to wyjątkowe miasto europejskie.  To miejsce, w którym energia Nowej Europy łączy się z cywilizacją Zachodu i polską tradycją. Poznań jest prawdziwą metropolią. Stolica Wielkopolski liczy ponad pół miliona mieszkańców i leży w najbardziej rozwiniętym gospodarczo regionie Polski, bliżej Berlina niż Warszawy. To sprzyja rozwojowi turystyki, która jest ważną gałęzią rozwoju regionu. Poznaniacy są  dobrze wykształceni, kompetentni i gościnni. Co nowego w Poznaniu? Warto wiedzieć, że miasto koncentruje się na osiągnięciu sukcesu, opierając się na 1000-letniej tradycji pełnej kompetencji. Najbardziej ambitne projekty i najodważniejsze wizje mają t swoją  szansę na sukces. Państwo polskie narodziło się w Poznaniu, było to także miejsce powstania wielkopolskiego, jedynej udanej zbrojnej walki o niepodległość w Polsce i dowód wyjątkowej zaradności jej obywateli. Mieszkańcy tej polskiej, a zarazem europejskiej metropolii wyróżniają się swoistym duchem przedsiębiorczości i zaradności, znanym od pokoleń. Podczas wielkiego kryzysu gospodarczego na początku XX wieku Poznaniowi udało się zdobyć pozycję jednego z największych obszarów handlowych w tej części Europy. Dzięki temu położono podwaliny pod nowoczesne państwo oraz sukces gospodarczy i doskonałe odnalezienie się Poznaniaków w powojennej rzeczywistości, w tym także podczas przemian ustrojowych w końcu XX wieku. Poznań wspiera lokalne biznesy, które pomagają globalnemu rozwojowi kraju / poznan-lokalnie.pl/.